سخن روز /
جدول اطلاعات ادارات شهرستانی

شهرستانهای تابعه سازمـان تعاون روستائی استان آذربایجانشرقــــی

 

ردیف

نام شهرستان

رئیس شهرستان

تلفنخانه

مدیر عامل اتحادیه

فاکس

همراه رئیس شهرستان

منزل رئیس شهرستان

همراه مدیرعامل اتحادیه

منزل مدیرعامل اتحادیه

نام رئیس شهرستان

نام مدیر عامل اتحادیه

1

اتحادیه استان

-

9-32806987

32824062

32824063

-

-

09141142299

-

آقای آسیابی

2

تبریز

32804983

4-32828283

32805306

32828765

09144149210

33328980

09149170744

33324452

آقای شیرمحمدی

آقای مصباح

3

اهر

44224775

2-44222971

2-44222971

44222973

09144266340

442231300

09144263119

44221430

آقای غریبی

آقای محمدی

4

سراب

43223074

43223073

432225074

43223072

09143312218

-

09149319379

43226422

آقای هادی

آقای جلال پاکروان

5

هشترود

52624571

2-52622571

52622573

52622030

09144233295

-

09143231548

52623131

آقای یعقوبیان

آقای حضرتی

6

ملکان

37826638

37826648

37822352

37826648

09141213101

37829171

09143201131

37456229

آقای اصغرزاده

آقای قادرفرغانی

7

مراغه

37452574

37454646

37454645

37450404

37452575

09149893995

09144214678

37454824

09144211653

09141782433

37451332

آقای یوسف موسوی

آقای فرید احمدی

8

مرند

42261402

2-42264001

42266656

42230047

09144918726

42263513

09143914901

42233103

آقای اسماعیل خلفازاده

آقای حسن زاده

9

بناب

37740962

37740961

37720875

37740962

09141768190

3774554

09143221410

37704296

آقای رشیدنیا

آقای جلالی

10

هریس

43433872

43433015

43434227

43433016

09144013711

-

09144314959

43432130

اقای دعائی

آقای رسول مصطفایی

11

کلیبر

44442392

44442099

44442419

44420330

09144260488

44223005

09144260472

44442015

آقای ممی پور

آقای شاهی

12

میانه

52240100

2-52233501

52232323

52233500

09141156050

52230672

09144230699

52226444

آقای صالحی

آقای شیخ­الاسلامی

13

بستان آباد

43333950

43334071

43335310

43334070

09141302429

43334215

09149067524

43333434

آقای منصور بالائی

آقای حقوردی

14

شبستر

42425279

42421179

42426464

42425279

09144181642

33849021

09143710106

42421442

آقای بیرامی

آقای قاسم زاده

15

عجب شیر

37626268

37627506

37633560

37626268

09149100015

-

09149218617

-

آقای رزاقی

آقای آسیابی

16

ورزقان

44554678

44552041

3242041

44552041

 

-

09143264606

-

آقای رحیمی

آقای فارجی

17

چاراویماق

-

52723098

56723097

52723098

-

-

09144235751

-

-

 

18

جلفا

42048004

42042211

-

42042211

 

 

-

 

آقای علیزاده

           

تاریخ به روز رسانی:
1399/05/09
تعداد بازدید:
409
Powered by DorsaPortal