سخن روز /
مزایده و مناقصه ها
مزایده و مناقصات

آگهی و شرایط مزایده عمومی فروش رب فله


سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نظر دارد مقدار 6360 تن رب فله با بریکس حدود 32 حاصل از خرید حمایتی گوجه فرنگی در سال 1398 را در استانهای خراسان رضوی و فارس بفروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه به سامانه الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir و یا سایت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به آدرس www.corc.ir مراجعه و با توجه به شماره آگهی مزایده درج شده در سیستم مزبور به شماره 1098001151000002 نسبت به دریافت اسناد و مدارک و ارائه قیمت پیشنهادی اقدام و پاکت (الف) را که حاوی اصل ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی می باشد ، در مهلت مقرر به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واقع در تهران - خیابان ولیعصر- بالاتر ازمیدان ولیعصر- روبروی سینمای آفریقا – پلاک 1813 طبقه اول (دبیرخانه کمیسیون معاملات) تحویل و رسید دریافت نمایند .
تاریخ به روز رسانی:
1400/05/05
تعداد بازدید:
399
Powered by DorsaPortal